Missä Raide-Jokerin vaunuja huolletaan ja säilytetään? Aiheutuuko huoltotöistä haittaa lähiympäristölle?

Raide-Jokerin vaunuja säilytetään ja huolletaan Roihupeltoon rakennettavalla uudella raitiovaunuvarikolla. Varikolla tehtävät siivoustyöt ja huollot tehdään rakennuksen sisällä, jolloin työstä ei kantaudu melua. Valoa ei tule ympäristöön normaalia kaupunkivaloa enempää. Raitiovaunujen pesussa käytetään biologisesti hajoavaa, liuotteetonta pesuainetta, josta ei aiheudu haittaa ympäristölle eikä varikoiden työntekijöille.

Projektissa tehdyssä varikkoselvityksessä selvitettiin kaksi eri vaihtoehtoa varikkoratkaisuksi. Ensimmäisessä vaihtoehdossa Raide-Jokerilla on vain yksi päävarikko, joka sijaitsee rataosan itäpäässä Roihupellon metrovarikon vieressä. Toisessa vaihtoehdossa varikkoja olisi kaksi, Roihupellon päävarikko sekä sivuvarikko Laajalahden pohjoisreunassa.

Tammikuussa 2018 valmistuneen selvityksen perusteella tarkoituksenmukaisempaa on rakentaa vain yksi varikko Roihupeltoon. Asemakaavassa on kuitenkin varaus Laajalahden varikolle siltä varalta, että tulevaisuudessa tarvitaan lisäkalustoa matkustajamäärän kasvun vuoksi.