Var underhålls och förvaras Spårjokern vagnar? Kommer underhållet att orsaka störningar i närmiljön?

Spårjokern vagnar förvaras och underhålls i en ny spårvagnsdepå som kommer att byggas vid Kasåkern. Vid depån rengörs och underhålls vagnarna inomhus, så inget buller orsakas av arbetet. Miljön utsätts inte för mer ljus än vanligt stadsljus. För tvätt av spårvagnarna används ett biologiskt nedbrytbart, lösningsmedelsfritt tvättmedel som inte är farligt för vare sig miljön eller dem som arbetar i depån.

I projektets depåutredning utredde man två olika alternativa depålösningar. I det första alternativet har Spårjokern enbart en huvuddepå som finns på banans östra del bredvid Kasåkerns metrodepå. I det andra alternativet finns det två depåer, huvuddepån i Kasåkern och en sidodepå i Bredvikens norra ända.

Utgående från utredningen som blev klar i januari 2018 är det mer ändamålsenligt att enbart bygga en depå i Kasåkern. I detaljplanen finns dock beredskap för att bygga en depå i Bredviken, ifall det i framtiden krävs mer utrustning på grund av ökande antal resenärer.