Miksi selvitetyistä vaihtoehdoista valittiin juuri pikaraitiotie?

Raide-Jokeri-linja suunniteltiin pikaraitiotieksi jo vuonna 1990, kun ensimmäiset ideat poikittaisesta joukkoliikenneyhteydestä Itäkeskuksen ja Leppävaaran välille nousivat esiin. Vuonna 2003 Jokerilinja 550 kuitenkin avattiin kustannussyistä bussiliikenteen runkolinjayhteytenä.

Nykyisin runkobussilinja 550 on ylikuormittunut, liikennöinti on tehotonta, eikä bussin matkustajakapasiteetti enää riitä vastaamaan kysyntään kaupunkien väestömäärän kasvaessa. Tuleva pikaraitiotie kasvattaa linjan kapasiteettia ja parantaa sen luotettavuutta. Vaikka kokonaismatka-aika ei merkittävästi lyhene runkolinja 550:n vastaavasta, parantuu yhteyden kapasiteetti ja luotettavuus huomattavasti. Pikaraitiotie on myös kestävä liikkumismuoto, joihin liikkumisen lisääntymisen tavoitellaan suuntautuvan.