Miksi koko rakentamisajan aikataulua ei julkisteta kerralla?

Viestimme rakentamisen aikatauluista yleensä vaihe kerrallaan kertoen tarkat aikataulut seuraavista työvaiheista. Koko hankkeen aikataulu, niin sanottu yleisaikataulu, on tehty hyvin karkealla tasolla. Yleisaikataulua tarkennetaan koko rakentamisen ajan sitä mukaa, kun rakennussuunnitelmia valmistuu ja eri työvaiheiden kestot ja ajankohdat voidaan määrittää tarkemmin. Jokaiselta rakennettavalta kadulta olemme ilmoittaneet käynnistyvien vaiheiden aikataulujen lisäksi sen, milloin työt kyseisellä kadulla saadaan kokonaan valmiiksi.

Erilaiset odottamattomat käänteet ovat infratyömailla tyypillisiä, sillä emme aina voi täysin varmuudella tietää,  mitä kadun alle on vuosien saatossa rakennettu. Tämä selviääkin usein vasta siinä vaiheessa, kun katu avataan. Meillä on myös kovat tavoitteet lyhentää rakentamisen kokonaiskestoa ja sitä kautta minimoida rakentamisen aiheuttamia haittoja. Niinpä tarkka rakentamisaikataulu elää yleensä viime metreille asti.

Näistä syistä johtuen emme julkaise koko rakentamisajan alustavia aikatauluja kerralla. Samalla minimoimme myös riskin vanhentuneen tai muuttuneen tiedon leviämiselle sekä mahdolliset väärinymmärrykset.