Mikä on pikaraitiotie?

Pikaraitiotie on moderni ja tehokas raitiovaunujärjestelmä. Perinteisestä raitiovaunusta poiketen se kulkee pääosin omalla kaistallaan, mikä mahdollistaa nopean ja häiriöttömän liikennöinnin.

Pikaraitiotiellä käytettävät raitiovaunut ovat tyypillisesti matalalattiaisia nivelvaunuja, jotka ottavat sähkön ilmajohdosta. Vaunut voivat ajaa molempiin suuntiin, eikä kääntösilmukoita tarvitse rakentaa. Pikaraitiotien pysäkkiväli on Helsingin kantakaupungin raitiotien pysäkkiväliä harvempi.

Miksi pikaraitiotie?

Pikaraitiotie pystyy vastaamaan kasvaviin matkustajamääriin huomattavasti busseja paremmin. Kun tyypilliseen kaupunkibussiin mahtuu 75 matkustajaa, kuljettaa pikaraitiovaunu jopa 225 matkustajaa kerralla.

Pikaraitiotie on perinteistä raitiovaunua nopeampi järjestelmä. Pikaraitiotielinjalla on tyypillisesti osuuksia, joilla ajetaan 70–80 kilometriä tunnissa. Lisäksi on osuuksia, joissa liikutaan kadulla autoliikenteen nopeudella ja osuuksia, joissa liikutaan kävelyalueilla kävelijöiden tahtiin turvallisesti. Pikaraitiotien keskinopeus on noin 25 kilometriä tunnissa. Se on huomattavasti suurempi kuin Helsingin kantakaupungin raitioteillä, joissa keskinopeus on vain noin 14 kilometriä tunnissa. Nopean keskinopeuden mahdollistavat myös omalla kaistalla kulkeminen sekä toimivat liikennevaloetuudet.

Pikaraitiotie suunnitellaan mahdollisimman viihtyisäksi, helpoksi ja luotettavaksi tavaksi liikkua. Raitiovaunulla matkustaminen koetaankin huomattavasti mukavammaksi kuin bussilla matkustaminen.

Pikaraitiotie on ympäristöystävällinen ratkaisu. Hyvän raideyhteyden ansiosta tarve oman auton käytölle vähenee.

Tulevaisuuden pikaraitiotieverkosto pääkaupunkiseudulla

Raide-Jokeri on ensimmäinen pääkaupunkiseudulle rakentuva pikaraitiotie. Toinen suunnittelussa oleva pikaraitiotiehanke on Kruunusillat, joka yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman pikaraitiotieyhteydellä Helsingin keskustaan. Lue lisää Kruununsillat-hankkeen nettisivuilta. 

Raideliikenneverkostolla on tärkeä rooli Helsingin yleiskaavassa. Poikittaiset pikaraitiotiet, junat ja metro yhdistävät kaupungin keskukset toimivaksi verkostokaupungiksi. Raideliikenneverkosto mahdollistaa kaupunkien tiivistämisen niiden väkimäärän kasvaessa. Voit tutustua Helsingin yleiskaavan pikaraitiotieverkkoon alla olevan kartan avulla.