Kulkeeko bussilinja 550 Raide-Jokeri-radan rakentamisen aikana?

Kyllä kulkee. Raide-Jokeri rakennetaan pääosin nykyisen kadun viereen, jolloin bussilinjaa voidaan ainakin osin liikennöidä samalla reitillä kuin nyt. Joissakin kohdissa Raide-Jokeri-linja kulkee eri reittiä kuin bussilinja, jolloin rakentamisella ei ole vaikutusta bussiliikenteeseen. Paikoin bussi joutuu ajamaan kiertoreittiä.

Muutoksia bussilinjaan 550 on tulossa, mutta ne pyritään suunnittelemaan mahdollisimman pitkään jatkuviksi, jotta matkustajille ei tule liikaa muutoksia ja niihin on helppo sopeutua. Muutoksista tiedotetaan erikseen lähempänä rakentamisen aloitusta Raide-Jokerin ja HSL:n viestintäkanavissa.

Kesällä 2019 550 on poikkeusreitillä Oulunkylässä ja Roihupellossa.