Kuinka paljon haittaa rakentamisesta aiheutuu asukkaille ja liikenteelle?

Rakentamisesta aiheutuu valitettavasti aina jonkin verran haittaa lähiympäristölle. Pikaraitiotien rakentamisen haitat eivät kuitenkaan keskimäärin poikkea tavanomaisesta kadunrakentamisesta.

Rakentaminen aiheuttaa muutoksia ajoneuvoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen reitteihin. Yksi projektin keskeisistä tavoitteista on työnaikaisten liikennejärjestelyjen sujuvuus. Poikkeusliikennejärjestelyt pyritään järjestämään niin, että haittaa aiheutuu mahdollisimman vähän. 550-linjan sujuvaan liikennöintiin kiinnitetään erityishuomiota.

Rakennamme ympäristöviranomaiselta saatujen lupien mukaisesti ja noudatamme viranomaisen kanssa sovittuja menettelyjä muun muassa melua aiheuttavien töiden osalta.

Noudatamme melun- ja pölyntorjunnassa ympäristönsuojelumääräyksiä. Keinoja pölyntorjuntaan ovat mm. tienpinnan pesu ja kastelu sekä suolaus. Melun haittoja lievennetään ensisijaisesti lyhentämällä melua aiheuttavien työvaiheiden kestoa ja vaimentamalla melun lähdettä. Joissakin kohteissa melun leviämiseen pyritään vaikuttamaan mm. maaston muotoilulla, toimintojen sijoittamisella mahdollisuuksien mukaan sekä erilaisin estein.