Eikö Raide-Jokerin kannattaisi kulkea Tapiolaan eikä metron kanssa samaa linjaa Keilaniemeen?

Otaniemen tavoin Keilaniemen alue kehittyy voimakkaasti, ja raitiotien rakentaminen alueelle tukee kummankin alueen kehittymistä ja saavutettavuutta eri kulkumuodoin. Otaniemi–Keilaniemi-väli on joukkoliikenteen runkojärjestelmälle järkevä kohde, koska alueella sijaitsee paljon opiskelu- ja työpaikkoja. Näille tapahtuvat matkat ovat säännöllisesti toistuvia, ennakoitavissa ja myös määrällisesti vakioita (suuria). Tapiolaan suuntautuu pääosin asiointiliikennettä, joka tapahtuu huomattavasti epäsäännöllisemmin.

Tapiolantie on lisäksi katualueen suhteen erittäin ahdas, ja raitiotie tarvitsisi oman ajouran. Niin pitkää osuutta ei voida ajattaa sekaliikennekaistoilla ilman, että koko linjan matka-ajan ennakoitavuus heikkenee. Ottaen huomioon, että Tapiola on RKY-aluetta, voi nykyisen katualueen laajentaminen olla haastavaa. Myös Tapiolan ympyrän ylittäminen nykyisellään ei ole käytännössä mahdollista.