Tulvaniitynsilta lähenee valmistumistaan

Keskikesä on jo takanapäin ja Raide-Jokerin rakentaminen sen kuin etenee. Tulvaniitynsilta on rakentamisensa puolesta siinä vaiheessa, että sillan valutkin ovat loppusuoralla. Sillan kannen keskiosa ja itäpuoli betonoitu jo aiemmin, ja tänään valettiin myös länsipuoli. Sillan rakentaminen onkin edennyt nopeasti ja se avautuu kulkijoille jo syyskuussa.

Valmistuessaan Tulvaniitynsilta tulee palvelemaan niin jalankulkijoita kuin pyöräilijöitä ja se tulee tuomaan oman lisänsä Vantaanjoen maisemaan. Tulvaniitynsillan keskeisinä suunnittelijoina toimivat Mikko Tuominen ja Jussi Luokkakallio. Sillan suunnittelussa tiiviisti mukana ollut Jussi Luokkakallio Sitowiselta kertoo, mitä asioita sillan suunnittelussa on muun muassa otettu huomioon.

”Jalankulku- ja pyöräväylän pitää ylittää Vantaanjoki tarpeeksi loivasti, mutta kuitenkin niin, että joella on tilaa tulvia. Sillan kansi on loivasti kaareva, ja sillan yläpuolinen kaari on sellainen, ettei joen uomaan tarvita pilareita siltaa varten.”

Siltaratkaisussa on otettu huomioon ihmisten esteetön kulkeminen, ympäristö- sekä maisema-arvot ja veden vapaa virtaaminen. Sillan kaaren kaltevuudelle löytyy myös selityksensä. ”Yksi syy kaaren kaltevuudelle on se, että se auttaa vakaamaan siltaa,” Luokkakallio valottaa.

Tulvaniitynsilta avautuu käyttäjille tämän vuoden syyskuussa. Sillan rakentaminen aloitettiin vuoden 2019 heinäkuussa.

Tulvaniitynsillan rakentaminen.
Rakenteilla oleva Tulvaniitynsilta.