Pitäjänmäentiellä Taimistontien tuntumassa kallion louhintaa kesä–heinäkuussa

Pitäjänmäentiellä Taimistotien risteyksen tuntumassa tehdään kallion louhintaa keskiviikosta 24.6.2020 alkaen noin kolmen viikon ajan. Kalliota on louhittava pois, jotta uudet vesijohtolinjat mahtuvat paikoilleen.

Kallion porauksesta ja räjäytyksistä sekä kiviaineksen lastauksesta aiheutuu melua lähiympäristöön. Räjäytyksiä tehdään 3–5 kappaletta päivässä. Jalankulku ja pyöräily pysäytetään räjäytysten ajaksi turvallisuuden vuoksi muutamaksi minuutiksi kerrallaan. Paikalla on liikenteenohjaajia.