Tulvaniitynsiltaa ja puistoaluetta esiteltiin asukastilaisuudessa

Tulvaniityn sillan ja sen viereisten puistoalueiden suunnittelua esiteltiin asukastilaisuudessa 13.6.2019.

Tulvaniityn silta on suunniteltu Vantaanjoen yli Maaherrantien nykyisen sillan eteläpuolelle Veräjämäkeen. Tilaisuudessa esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymät suunnitelmat ja kerrottiin niiden taustoista.

Tilaisuudessa keskusteltiin tutkituista siltavaihtoehdoista, niiden vaatimista teknisistä ratkaisuista ja vaikutuksista puistoalueen luontoon ja maisemaan. Kaupunkiympäristön hyväksymä siltaratkaisu nähtiin monelta osin järkevänä vaihtoehtona tilanteessa, jossa tulee ottaa huomioon veden vapaa virtaaminen, ihmisten esteetön kulkeminen sekä ympäristö- ja maisemalliset arvot.

Tilaisuuden esitykset löydät täältä:

Raide-Jokerin tilannekatsaus ja suunnitelmat (pdf)

Raide-Jokerin luontoselvitykset (pdf)