Ravitien tilapäisiä liikennejärjestelyjä katselmoitiin asukkaiden kanssa

Vermonrinteen asukkaiden kanssa järjestettiin maanantaina 10. kesäkuuta aloituskatselmus Ravitiellä tehtävistä rakennustöistä. Esittelimme asukkaille rakentamisen aikataulua, tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja työmaa-alueen rajoja. Ravitie suljetaan moottoriajoneuvoilta kokonaan juhannuksen jälkeen, mutta jalankulun ja pyöräilyn yhteys Ravitien reunassa säilyy myös rakennustöiden ajan. Moottoriajoneuvojen korvaava reitti kulkee Turuntien ja Pitäjänmäentien kautta, Vermonrinteen asukkaat voivat kulkea myös Vermonrinne-katua pitkin

Osa asukkaista toivoi, että tilapäisten liikennejärjestelyjen toisessa vaiheessa tehtävä Vermonrinteen itäpään läpikulun sulkeminen toteutettaisiin mahdollisimman pian. Lisäksi toivottiin jalankulun ja pyöräilyn yhteyden säilymistä myös töiden aikana Vermonrinteenkujalta Ravitien jalankulku- ja pyöräilyväylälle. Selvitämme, onko tilapäisiä liikennejärjestelyjä mahdollista tarkentaa näiltä osin ja tiedotamme muutoksista verkkosivuillamme hyvissä ajoin etukäteen.

Vermonrinteen länsipään kiertotietä rakennetaan
Vermonrinteen länsipään kiertotietä rakennetaan