Tekninen koeliikenne Raide-Jokerin varikolla saatiin onnistuneesti päätökseen  – marraskuussa siirrytään pikaraitiotien linjalle

Elokuun alussa käynnistynyt Raide-Jokerin tekninen koeliikenne saatiin suoritettua varikon osalta turvallisesti valmiiksi noin kuukauden etuajassa.

Koeliikenne aloitettiin varikolta, sillä toimintamallit ja prosessit on saatu juuri varikolla parhaiten hiottua kuntoon.

Teknisiä koeajoja varikkoalueella suoritettiin 138 kilometrin verran. Kokonaisuus muodostui yhteensä 145 ajosuoritteesta, joilla simuloitiin erilaisia mahdollisia tosielämän tilanteita varikolla.

Varikon tekniseen koeliikenteeseen varattu aika alitettiin peräti kuukaudella ja myös siihen budjetoidut kustannukset alitettiin reilusti.

Tekninen koeliikenne Raide-Jokerin linjalla alkaa ensimmäisellä koeajoalueella marraskuussa. Koeliikenne etenee pikaraitiotien reitillä alueittain ja vaiheittain idästä lähteen.

Jokaiselle koeajoalueelle on suunniteltu vakioitu toimintatapa sekä käytännöt, miten koeajoprosessi etenee. Ensin testataan niin kutsutussa hidasajossa miten vaunu liikkuu ratainfralla. Seuraavaksi todennetaan järjestelmien, kuten esimerkiksi vaihteenohjausjärjestelmän ja liikennevalojen toiminnallisuutta. Lopulta kullakin koeliikennealueella ajetaan myös sille määriteltyä operointinopeutta.

Raitiovaunu ajaa kiskoilla
Varikolla suoritettiin koeajoja ArticXL-vaunulla.