Tärinälle herkkien kohteiden tutkimukset Raide-Jokerin reitillä

Raide-Jokerin reitillä toteutetaan tärinälle herkkien kohteiden mittaukset 3.–5.5.2023. Mittaukset järjestetään koeliikenteen aikana ja kahdella vaunulla.

Tärinämittaukset toteutetaan Otaniemessä Aalto-yliopiston alueella keskiviikkona 3.5, Viikissä Helsingin yliopiston ja tiedepuiston alueella torstaina 4.5. sekä Patterimäen tunnelin läheisyydessä Pitäjänmäen teollisuusalueella 5.5.

Hidasajoja Viikinkaarella marraskuussa 2022.

Tärinälle herkissä kohteissa ajetaan lastatuilla vaunuilla normaalia liikennöintinopeutta ja mittaukset tehdään valikoiduissa paikoissa.

Raide-Jokerissa on suunnittelun ja rakentamisen aikana varauduttu mahdollisimman hyvin työn aikaiseen kiinteistöjen häiriöttömään toimintaan ja rakenteiden rikkoutumisen välttämiseen. Tärinämittausten tarkoituksena on varmistaa suunniteltujen ratkaisuiden toimivuus sekä häiriöttömän liikennöinnin edellytykset pikaraitiovaunun liikennöinnin alkaessa.

Mittauksen suorittajat sopivat mitattavien kohteiden henkilökunnan kanssa mittalaitteiden asentamisesta hyvissä ajoin etukäteen. Tulokset käydään läpi toimijoiden kanssa kohteittain.

Lisätietoja:

Anne Kangasaho, anne.kangasaho@sitowise.com
Pekka Taina, pekka.taina@sitowise.com