Takomotien risteyksessä louhintaa 11. kesäkuuta alkaen

Takomotien risteysalueella tehdään kallion louhintaa 11.6.2020 alkaen noin kolmen viikon ajan. Kallion pinta on kohdassa oletettua korkeammalla, ja sitä on louhittava pois, jotta uudet vesijohto- ja hulevesilinjat mahtuvat paikoilleen.

Kallion porauksesta ja räjäytyksistä sekä kiviaineksen lastauksesta aiheutuu melua lähiympäristöön. Räjäytyksiä tehdään 3–5 kappaletta päivässä. Jalankulku ja pyöräily pysäytetään räjäytysten ajaksi turvallisuuden vuoksi muutamaksi minuutiksi kerrallaan. Paikalla on liikenteenohjaajia.

Kesäkuun loppupuolella rakentamisen työalue laajenee myös Takomotien ja Valimotien väliselle alueelle, Pitäjänmäentien pohjoispuolen kaistoille. Silloin liikenne ohjataan eteläpuolen kaistoille.

Pitäjänmäentien ensimmäisten raiteiden asentaminen aloitetaan Takomotien risteyksessä heinäkuun loppupuoliskolla.