Schaktning i korsningen mellan Sockenbackavägen och Smedjevägen

I korsningen mellan Sockenbackavägen och Smedjevägen utförs schaktning för nya vattenledningar. Bergets nivå har avvikit från basdata och ligger avsevärt högre än beräknat.  Arbetet planeras att börja torsdagen den 11 juni och tar ungefär tre veckor.

Brytning av berg, sprängningar och lasting av stenmaterial orsakar kraftig buller i närområdet. Sprängningar utförs cirka 3–5 per dag. Under sprängningarna gång- och cykeltrafik stannas för ett par minuter åt gången.

I slutet av juni utvidgas arbetena till området mellan Smedjevägen och Gjuterivägen, till de norra körfiler av Sockenbackavägen. Trafiken ledas till de södra körfiler.

Installering av Sockenbackavägs första spår börjas i korsningen i juli.