Korsningen av Tiurisvägen och Kronoborgsvägen stängs i slutet av juni

Beräknad varaktighet: September 2020

Arbetena för Spårjokern framskrider på Kronoborgsvägen och på grund av detta måste korsningen av Tiurisvägen och Kronoborgsvägen stängas för tre månader. Trafikarrangemang ska gälla fr.o.m. måndagen 29.6. till slutet av september 2020.

Motorfordon

Under trafikarrangemang är korsningen stängd för motorfordon. Infart till Tiurisvägens och Räisälävägens fastigheter sker via andra änden av båda gatorna. Tiurisvägens fastigheterna nås via Lumivaaravägen och Räisälävägens fastigheterna via Kirvusvägen.

Gång- och cykeltrafik

Under hela byggarbetet finns plats för gång- och cykeltrafik längs Kronoborgsvägen. Det är dock inte möjligt att vända sig från Kronoborgsvägen till Tiurisvägen eller Räisälävägen. Tillgång till Tiurintie sker via Lumivaaravägen och det är möjligt att komma till Räisälävägen via Kirvusvägen, Räisälägränden eller sätt för lätt trafik bredvid Ring I.

Arbete utförs vardagar 7–18. Mellan 18 och 22 eller under helger och på helgdagar kl. 8–18 kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Vi beklagar störningen!

Tiurintien risteyksen sulku