Vattenledningsarbetet på Plantskolevägen – körning till Sockenbackavägen via undantagsrutt för en vecka

Beräknad varaktighet: Heinäkuu 2020

I korsningen mellan Plantskolevägen oc Sockenbackavägen görs vattenledningsarbeten över körfiler. Därför stänggs körning från Plantskolevägen till Sockenbackaväger för ca. fem dagar på veckan 27.

Från Sockenbackavägen mot Plantskolevägen körning löper normalt, men från Plantskolevägen till Sockenbackavägen körning ledas via Groddstigen och Bäckvägen. Groddstigens gång- och cykelvägen tas till bruket av körning tillfälligt. Gång- och cykeltrafik går i korsningen nästan normalt.