Befästningsvägen kommer att vara stängd i tre nätter på veckor 24 och 25

Beräknad varaktighet: Kesäkuu 2020

På Spårjokerns bygge på Befästningsvägen är skenor installerade och de måste ta med på gatan under natten, därför att gatan måste stängas. Nattarbete görs under veckan 24: tre nätter mellan söndag 7.6. och onsdag 10.6. kl. 23.45-5.15. Nattarbetet fortsättas på veckan 25 mellan söndag 14.6 och onsadg 17.6.

Arbetet sker på natten för att minimera inverkan på trafik. Den ersättande rutten för personbilstrafiken går via Frisbackavägen och Masabyvägen. Det finns informationstavlor i terrängen om de tillfälliga rutterna. Gång- och cykelleden går via Lägergatan, Säteriskogsvägen och Säterigränden eller via baksidan av Befästningsvägens fastigheter närliggande Ring I. I en nödsituation kan Befästningsvägens fastigheter nås genom att kontakta arbetsledare Niko Tainio, tfn: 040 617 4985.

Spårjokerns arbete utförs vardagar 7–18. Mellan 18 och 22 eller under helger och på helgdagar kl. 8–18 kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Vi beklagar verkligen alla störningar som orsakas.