Genomfartsförbud träder i kraft på Sockenbackavägen den 2 mars 2020

Beräknad varaktighet: Helmikuu 2020–loppuvuosi 2022

Byggandet av snabbspårvägen framskrider på Sockenbackavägen och vägen stängs för genomfart med motorfordon den 2 mars 2020. Infart till fastigheter tillåts dock hela tiden och kollektivtrafiken kör längs Sockenbackavägen. Korsningen av Bäckvägen och Sockenbackavägen är byggplats och infart till Bäckvägen sker via Väverivägen från 24.2. Gång- och cykelvägarna ändras tidvis i takt med att byggarbetena framskrider. Det finns informationstavlor i terrängen om de tillfälliga rutterna.

Genomfart via Sockenbackavägen torde vara möjlig igen mot slutet av 2022. Byggandet pågår enligt planerna fram till 2023.

Cykling och gång

Under hela byggarbetet finns det plats för gång- och cykeltrafik på åtminstone den ena sidan av gatan. I det första skedet finns gång- och cykelvägen på avsnittet mellan Spiselvägen och Bäckvägen på Sockenbackavägens södra kant. Vid Bäckvägen hänvisas gång- och cykeltrafiken till andra sidan av gatan.

Motorfordon

Genomfart med motorfordon mellan Strömbergsvägen och Gjuterivägen är förbjuden från 3.2. Sockenbackavägens alternativ rutt är via Vichtisvägen. Det finns endast en fil tillgänglig i vardera riktningen. På Sockenbackavägen mellan Strömbergsvägen och Gjuterivägen det är tillåten att svänga till vänster bara till Smedjebackavägen. Infart till alla tomter är dock möjlig hela tiden.

Medan korsningen av Bäckvägen och Sockenbackavägen är stängd sker infart till Bäckvägen från Väverivägen. Gatuparkering begränsas på Väverivägen för att göra trafiken smidigare. Trafikljusen i korsningen tas ur bruk.

Rekommenderade rutter för bilister

  • Förbi Sockenbacka rekommenderas exempelvis Åboleden, Ring I, Krämarvägen eller Vichtisvägen.
  • Till Strömberg gäller det att köra via Vichtisvägen och Garverigränden eller via Gjuterigränden och från väster via Strömbergsvägen.
  • Tali är bäst tillgängligt via Väverivägen från rondellen på Vichtisvägen.
  • Infart till Smedjebacka sker från Krämarvägen.

Kollektivtrafik och hållplatser

Bussarna kör längs Sockenbackavägen. Hållplatserna ändras något i takt med att arbetena framskrider.