En del av Marvägen stängs för motorfordonstrafik i oktober

Beräknad varaktighet: Lokakuu 2019 - kesä 2020

Efter mitten av oktober stängs Marvägens östra del för motorfordonens genomfart. Då Marvägen stängs flyttar personbilstrafiken huvudsakligen till Teknikvägen och Datavägen. Vid Datavägen och Teknikvägen bör man vara beredda på längre restider än normalt, särskilt under morgon- och eftermiddagsrusningen. Fotgängar- och cykelförbindelserna bevaras vid Marvägen under hela byggtiden, men rutten varierar i gatans östra del beroende på arbetsskedet.

Maskinbyggarvägen stängdes för fordonstrafik i mitten av augusti. En del av Maskinbyggarvägens parkeringsområde har ändrats till byggplats och parkeringsplatser har tagits ur bruk. Vi har byggt en tillfällig anslutning från Marvägen till Maskinbyggarvägens parkeringsområde. Vid Maskinbyggarvägen bevaras fotgängar- och cykelrutten under hela byggtiden. I och med arbetets framskridande löper fotgängar- och cykelrutten på endera sidan av Maskinbyggarvägen, beroende på byggfasen.