Byggande av en stödmur på Landshövdingsvägen inleds

Beräknad varaktighet: Tammikuu 2020 - huhtikuu 2020

För att förbereda byggandet av snabbspårvägen Spårjokern byggs en stödmur på Landshövdingsvägen. Stödmuren byggs kring Landshövdingsvägen 10, men under arbetets gång måste vi helt stänga av genomfarten till Stentältstrappan. Den alternativa rutten under arbetet visas med guidekartor.

Arbetet inleds vecka 5 och varar i ungefär tre månader. Arbetet omfattar inte för ögonblicket arbetsskeden som skulle orsaka större buller, såsom sprängning eller pålning. Ifall vi trots det tvingas utföra arbeten som orsakar stort buller, meddelar vi skilt om det.

Tidtabellen för de övriga byggarbetena för Spårjokern mellan Lahtisleden-Vanda å är fortfarande öppen, och beror på när omrutten för buss 550 från Landshövdingsvägen realiseras. Vi väntar ett beslut om ändringen av bussrutten under de kommande veckorna. Vi meddelar invånarna om tidtabellen för byggandet omedelbart när det klarnat.