Pluggvägen stängas av för motorfordonstrafiken för två veckor från 4.5.2020

Beräknad varaktighet: Toukokuu 2020

Vid Spårjokerns arbetsplats på Filarvägen görs som bäst flyttning av kablar och gaslinje. Kablarna och gaslinjen befinner sig under Pluggvägen, som måste stängas av för motorfordonstrafiken under flyttarbetet, dvs. för två veckor från och med veckan 19.