Ändringar i trafikarrangemangen på Baggbölevägen under vecka 3

Beräknad varaktighet: Tammikuu–Kesäkuu 2020

Trafikarrangemangen på Baggbölevägen ändras på sträckan mellan Tusbyleden och Tammiovägen vid slutet av vecka 3. Arrangemangen följer det slutgiltiga arrangemanget där man inte kan ta sig över spårvägen mellan Skogsbäcksvägen och Tusbyledens ramp, och det finns bara en körfil åt båda hållen. Inkörning till tomterna på Baggbölevägen 3–9 förändras.

Cykling och gång
Man kan gå och cykla på båda kanterna av Baggbölevägen. Baggbölevägen kan korsas norr om Månsasgården och via underfarten vid Storkärrsvägen i ändan av Tusbyleden.

I slutskedet när spårvägen är klar kommer man att korsa Baggbölevägen enligt gatuplanen framför Månsasgården via övergångsstället vid parkeringsområdet samt via underfarten nära Storkärrsvägen. Gatuplanerna finns bl.a. på adressen www.raidejokeri.info/mika-raide-jokeri/suunnitelmat.

Motorfordon
Motorfordon kör mellan Pörtstigen och Tammiovägen på Baggbölevägens södra/västra kant. Det finns en fil i vardera riktningen.

Byggarbetsplatsen flyttar till Baggbölevägen 3–9, varför infarten till fastigheterna ändras. Man når fastigheterna på Baggbölevägen 3–9 från Tusbyleden via en särskild fil mellan byggarbetsplatsen och husen. Rutten är enkelriktad och enbart för körning till tomterna.

  • Från fastigheterna på Baggbölevägen 3–9 åt Åggelbyhållet kör man först mot Baggböle och vänder sedan till Åggelby vid Birgittavägens cirkulationsplats.
  • Norrifrån från Baggböle till fastigheterna på Baggbölevägen 3–9 kommer man genom att köra förbi husen i riktning mot Åggelby och sedan göra en U-sväng i ändan av byggarbetsplatsen, vid Storkärrsvägen / Tusbyledens ramp eller på Åggelby sidan till exempel vid Ståthållarvägens cirkulationsplats.

Kollektivtrafik och hållplatser
Hållplats Månsas H2236 vid S-Market samt hållplats Månsas H2237 på andra sidan vägen är i bruk. Hållplats H2234 på Takspånsvägen samt Tusbyledens hållplats H2233 förblir i bruk.

Reittimuutokset Pakilantien alueella karttakuvassa.
Reitit Pakilantiellä viikosta 3/2021 alkaen.