Korsningen av Hiitolavägen och Kronoborgsvägen stängs på veckan 46

Beräknad varaktighet: Marraskuu 2020 – Kesäkuu 2021

Arbetena för Spårjokern framskrider på Kronoborgsvägen och på grund av detta måste korsningen av Hiitolavägen och Kronoborgsvägen stängas. Trafikarrangemang ska gälla fr.o.m. veckan 46 till sommaren 2021. Gång och cykeltrafik också flyttas till södra sidan av Kronoborgsvägen.

Motorfordon

Under trafikarrangemang är korsningen stängd för motorfordon. Infart till Hiitolavägens och Lumivaaravägens fastigheter sker via Räisälävägen och Tiurisvägen.

Gång- och cykeltrafik

Under byggarbetet är det möjligt att vända sig från Kronoborgsvägen till Hiitolavägen.

Från Kronoborgsvägen 7 öppnas tillgång till Kronoborgsvägen på veckan 47.

 

Arbete utförs vardagar 7–18. Mellan 18 och 22 eller under helger och på helgdagar kl. 8–18 kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Vi beklagar störningen!