Pikaraitiotien ajojohtimiin kytketään jännite – raitiotien läheisyydessä työskentelemiseen haettava lupa

Raide-Jokerin linjalla on mahdollista nähdä pikaratikka jo marraskuusta 2022 alkaen, kun linjan tekninen koeliikenne aloitetaan linjan itäpäästä. Osana koeliikenteen alkamista raitiotien ajojohtimiin kytketään jännite.

26.10.2022 alkaen raitiotien läheisyydessä työskentelemiseen tulee hakea lupa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ltä. Raitiotien läheisyydeksi määritellään alue, joka sijaitsee enintään 4 metrin etäisyydellä raitiotiestä. Mikäli työ tapahtuu 2 metrin etäisyydellä tai lähempänä ratajohdon jännitteisiä osia kuten ajojohtimia, sähköradan kiinnitysorsia tai johtimen ripustimia, on lupaprosessissa tarkistettava, vaatiiko työ jännitekatkon.

Raitiotien ajolangat ovat liittymissä normaalisti 5,5 metrin korkeudessa, joten Kaupunkiliikenne Oy:öön on oltava yhteydessä myös silloin, kun ajojohtimien alta kuljetetaan yli 5 metriä korkeita erikoiskuljetuksia.

Tiedot työhön vaadittavista selvityksistä sekä ohjeita urakoitsijalle ja palveluntarjoajalle löytyy oheisesta linkistä: https://kaupunkiliikenne.fi/kaupunkiraidehankkeet-ja-kunnossapito/urakoitsijalle/tyot-raitiotieradan-laheisyydessa/

Raide-Jokeri-pikaraitiotien tekninen koeliikenne aloitetaan marraskuun alussa Roihupellossa sijaitsevan varikon sekä Oulunkylän aseman välisellä osuudella. Koeajojen aikana tiellä liikkuvien turvallisuus varmistetaan liikenteenohjaajien ja opaskylttien avulla.

Linjan ajolangat ovat 26.10. alkaen jännitteiset

Lisätietoja:
Jore Aitamurto
+358 40 866 4738