Reparation av betongytan i hållplatser Britas och Birgittavägen i oktober–november

Betongytan i spårvägens hållplatser Britas och Birgittavägen förbättras under oktober och november. Vid hållplatserna betong slaghamras och pikhuggas bort och ytan gjutas om när vädret tillåter. Slaghamring och pikhuggning orsakar buller i närområdet.

Rivningsarbetet tar ungefär en vecka per hållplats. Arbetet börjas i hållplatsen Britas nära Skogsbäcksvägens korsning måndagen 25.10.2021. Därefter fortsättas vid Birgittavägens hållplats nära Baggbölevägen.

Vi beklagar olägenheter på grund av bygget!