Bussarna återvänder till Hoplax station i mitten av december

Byggnadsarbetet för snabbspårvägen vid Hoplax station är på väg att bli klart. Stomlinje 550 och linje 52 återgår till att trafikera via Eliel Saarinens väg till Hoplax station från och med måndagen den 13 december 2021. Samtidigt blir det också lättare att byta mellan närtåg och buss.

Stomlinje 550 återgår till sin normala rutt från Britasvägen till Eliel Saarinens väg och vidare till Sockenbackavägen. Längs Eliel Saarinens väg använder linjen hållplatserna Ilkkavägen, Hoplax station och Vichtisvägen. Omvägen via Klubbekrigarvägen, Tavastehusleden och Vichtisvägen samt hållplatserna Krämertsskogsvägen och Hemmansvägen längs den uteblir från linjen.

Även linje 52 övergår till att trafikera via Eliel Saarinens väg till Hoplax station den 13 december 2021. Hållplatserna Eliel Saarinens väg, Haga yrkesskola, Backåkersplatsen, Tunnelvägen, Brandbrunnsplatsen, Haga sportplan, Spireavägen och Djurberget uteblir från linjen.

Vid samma tid som rutten till Hoplax station öppnas kommer korsningen mellan Eliel Saarinens väg och Klubbekrigarvägen att stängas. På grund av flytt av rör och ledningar, konstruktionslager och byggande av banan kommer korsningen att vara stängd fram till sommaren 2022. Därför kommer närbuss 31 tillfälligt att använda en alternativ rutt via Eliel Saarinens väg och Ilkkavägen, vilket betyder att hållplatserna på Santavuorivägen inte ingår i linjen. Övrig motorfordonstrafik styrs via Knektvägen och Ilkkavägen.

Stomlinje 550 trafikerar mellan Östra centrum och Kägeludden tills snabbspårvägen tas i bruk, det vill säga till början av 2024. Linje 52 kommer att trafikera via Hoplax station även under snabbspårvägens tid.

Runkolinjan 550 ja linjan 52 muutokset 13.12.2021 alkaen. Kuva: HSL.
Runkolinjan 550 ja linjan 52 muutokset 13.12.2021 alkaen. Kuva: HSL.