Bergbrytning vid Sockenbackavägen 20 och Väverivägen 9 veckan 43

På Sockenbackavägen utförs bergbrytning för kabelarbeten och ledningsflyttningen framför Sockenbackavägen 20 och Väverivägen 9 (Forenom). Bergbrytning börjas måndagen 25.10 och tar högst en vecka.

Brytning av berg, sprängningar och lasting av stenmaterial orsakar kraftigt buller i närområdet. Sprängningar utförs cirka 2–8 per dag.