Saavutettava tiedote ja kartta: Pysäkkijärjestelyt Raide-Jokerin päätepysäkillä Itäkeskuksessa

Raide-Jokerin pikaraitiotielinjan Itäkeskuksen päätepysäkki sijaitsee Raaseporintiellä. Oheinen karttakuva kertoo kulkuyhteyksistä pysäkille ja liikennejärjestelyistä sen ympäristössä sitten kun pikaratikan liikennöinti alkaa: Linkki saavutettavaan karttaan heikkonäköisille

Kuvan oikeasta alakulmasta nousee jalkakäytävä Marjaniementien itälaidalla kohti Itäkeskuksen terminaalia ja Raaseporintien liikenneympyrää. Uusi suojatie liikenneympyrän etelälaidalla yli Marjaniementien johtaa Raide-Jokerin päätepysäkille. Suojatien edessä ovat korkealla betonisella jalustalla seisovat raitiotien päätypylväät, joiden molemmin puolin on kulku pysäkkilaitureille. Jalustan vierusta on pinnoitettu varoittavilla lohkotuilla noppakivillä. Kulkualueet ja pysäkkikorokkeet on päällystetty asfaltilla.

Pääosa raitiotien liikennöinnistä tapahtuu pohjoispuolen pysäkkikorokkeelta, jonka länsiosaan (lähtevän raitiovaunun etupää) on asennettu pysäkkikatos. Pohjoisen laiturin takareunalla on noppakiviraita, jota seuraamalla voi edetä katoksen luo. Takalaidan rajan takana on pyöräpysäköinnin alue. Pysäkille saapuvan henkilön kulkusuunnassa ennen katosta on vaunun esteettömän keskioven paikan osoittava poikkiraita. Kaikki raidat on toteutettu harmailla lohkotuilla vakionopilla. Pysäkkikorokkeen reuna on merkitty valkoisilla betonikivillä, kuten kantakaupungin pysäkeilläkin. Eteläinen pysäkki, jota mahdollisesti käytetään poikkeus- ja ruuhkatilanteissa, rajautuu takalaidaltaan kaiteeseen, jonka takana on Itäkeskuksen huoltoajorampin muuri.

Pysäkille saapumissuunnassa ensimmäisiin pylväisiin asennetaan raitiotien aikataulunäytöt. Näiden lisäksi katoksen alle asennetaan pienempi aikataulunäyttö. Pyöräpysäköintialueen yhteyteen myöhemmin tänä vuonna valmistuvan kuljettajien taukotilan seinustalle tullaan asentamaan Itäkeskuksen muun joukkoliikenteen aikataulunäyttö. Pysäkille saavuttaessa suojatieylityksen oikealle puolelle sijoitetaan taulut paperiselle informaatiolle eli pikaraitiotien yleinen infokartta ja Itäkeskuksen joukkoliikenteen vaihtamisen alueen yksinkertainen selkokartta.

Lue lisää:
Kulkureitit pikaraitiotien itäisen päätepysäkin ympäristössä liikennöinnin alkaessa