Muistutus: Pikaraitiotien ajojohtimissa jännite – raitiotien läheisyydessä työskentelyyn haettava lupa

Raide-Jokerin koeajot ovat hyvässä vauhdissa ja pikaratikka on mahdollista nähdä jo koko linjalla. Osana koeliikenteen alkamista raitiotien ajojohtimiin on kytketty jännite, ja nyt linja on jännitteinen jo koko matkalta. Ajolangat sijaitsevat noin viiden metrin korkeudella. Raitiotien ajolankojen jännite on hengenvaarallinen.

Raitiotien läheisyydessä työskentelemiseen tulee hakea lupa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ltä. Raitiotien läheisyydeksi määritellään alue, joka sijaitsee enintään 4 metrin etäisyydellä raitiotiestä. Mikäli työ tapahtuu 2 metrin etäisyydellä tai lähempänä ratajohdon jännitteisiä osia kuten ajojohtimia, sähköradan kiinnitysorsia tai johtimen ripustimia, on lupaprosessissa tarkistettava, vaatiiko työ jännitekatkon. Ajolangat ovat liittymissä normaalisti 5,5 metrin korkeudessa, joten Kaupunkiliikenteeseen on oltava yhteydessä myös silloin, kun ajojohtimien alta kuljetetaan yli 5 metriä korkeita erikoiskuljetuksia.

Tiedot työhön vaadittavista selvityksistä sekä ohjeita urakoitsijalle ja palveluntarjoajalle löytyy oheisesta linkistä: https://kaupunkiliikenne.fi/kaupunkiraidehankkeet-ja-kunnossapito/urakoitsijalle/tyot-raitiotieradan-laheisyydessa/

Lisätietoja:
Jore Aitamurto
+358 40 866 4738