Raide-Jokerista halutaan vehreä – nyt kokeillaan minkälainen kasvillisuus viihtyy pikaratikan kyljessä

Sen lisäksi, että Raide-Jokeri parantaa merkittävästi poikittaista joukkoliikenneyhteyttä, tuo se viherraiteella kaunista ja kestävää kaupunkivihreää urbaanin ympäristöön.

Viherraiteella tarkoitetaan raitiotiekaistaa, jossa on nurmi- tai muu kasvillisuuspinta. Viherraiteella on monenlaisia hyötyjä – se lisää kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja viherympäristön määrää kaupungissa. Tämän lisäksi se pidättää ja suodattaa sade- ja hulevesiä ja liikenteen päästöjä, sitoo katupölyä ja vähentää tärinää ja melua.

Raide-Jokerissa on syksyllä 2018 käynnistetty viherraidekokeilu. Kokeilu sai alkunsa, kun Raide-Jokerin suunnittelun edetessä todettiin tarve saada käytännön kokemusta viherraiteesta: Millainen on viherraiteen kaupunkikuvallinen ilme? Miten viherraide vaikuttaa kunnossapitoon? Onko viherraide kestävä ratkaisu? Kuinka eri kasvillisuus menestyy raitiotien vaihtelevissa olosuhteissa ja paikoin kuumassa, kuivassa ja niukkaravinteisessa paahdeympäristössä? Kokeilu toteutetaan yhteistyössä HKL:n kanssa ja siinä testataan erilaisia nurmi- ja paahdekasvien siemenseoksia monentyyppisillä kasvualustoilla.

Kokeilua toteutetaan Paciuksenkadulla Munkkiniemen sillan ja Huopalahdentien välillä raitiolinjan 4 reitin varrella. Kokeilun on tarkoitus jatkua kesän 2020 loppuun asti. Raide-Jokeri testaa Paciuksenkadun koealueella yhteensä kahtatoista erilaista siemenseoksen ja kasvualustan yhdistelmää. Lisäksi tavoitteena on saada tietoa, antavatko vedenpidätysmatto ja biohiili paremmat kasvuedellytykset kasvillisuudelle vaativassa raitiotieympäristössä esimerkiksi kuivana kesäkautena.

Tampereen Raitiotieallianssin kesällä 2018 käynnistämä viherraidekokeilu on edennyt jo pidemmälle. Kokeilu jatkuu yhä ja ensimmäisen kesän tulokset olivat hyviä ja lupaavia. Tampereella koerakenteisiin valitut nurmisiemenseokset näyttivät kestävän hyvin nurmiraiteella vallitsevia ääreviä kasvuolosuhteita. Nyt keväällä uuteen kasvukauteen lähtö vaikuttaa vahvasti lopullisiin kasvualusta- ja siemenlajikevalintoihin.

Raide-Jokeri ja Tampereen Raitiotieallianssi voivat hyödyntää toistensa tuloksia, mutta eroavaisuuksiakin hankkeista löytyy. Yksi selkeä ero löytyy viherraiteen pinnasta – Tampereella toivotaan vehreää nurmipintaa, kun Helsingissä testataan nurmen ohella kukkivaa paahdekasvillisuutta. Osalla raidejaksoista paahdekasvillisuus voisi tarjota monimuotoisen elinympäristön uhanalaisille hyönteis- ja perhoslajeille.

Malla Sipilä.
Malla Sipilä
Kirjoittaja toimii Raide-Jokerissa suunnittelijana.

Mari Antere.
Mari Antere
Kirjoittaja toimii Raide-Jokerissa
ympäristösuunnittelijana ja maisema-arkkitehtina.