Puunkaatoja Viikissä maaliskuu 2019.

Puunkaatoja Viikintiellä maaliskuussa lintujen pesimärauhan turvaamiseksi

Viikintiellä kaadetaan puita viikolla 13 keskiviikosta 27.3. alkaen Viikintien eteläpuolelta ja Viikinojan ylittävän sillan ympäriltä.

Puunkaatotyö tehdään ennakoiden Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentamisen aloitusta, jonka on tarkoitus ajoittua kesäkuuhun 2019. Puut kaadetaan ennen lintujen pesimäkauden alkua 1.4. mennessä, jotta turvataan lintujen pesimärauha huhti–heinäkuussa. Rata-alueen osuus lähimetsässä avataan vanhan ratapenkereen kohdalta. Avattavan alueen ympäristössä puusto jää ennalleen, ja metsäyhteys Viikin ja Itä-Helsingin välillä säilyy. 

Puunkaatoja Viikissä maaliskuu 2019.
Puita kaadetaan maaliskuussa punaisella merkittyjen alueiden sisäpuolelta. Valkoinen katkoviiva kuvaa suunniteltua pikaraitiotien linjausta.

Puunkaadon turvallinen suorittaminen aiheuttaa tilapäisiä katkoja sekä häiriöitä jalankululle ja pyöräliikenteelle. Puunkaatotyön toteuttaa Raide-Jokeri-allianssi.

Lisätietoja:

Olli Haanperä
Projektipäällikkö, katusuunnittelu
Kaupunkiympäristön toimiala
p. (09) 310 38237

Niina Salojärvi
Ympäristöasiantuntija
HKL
p. (09) 310 21438

sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi