Raide-Jokerin välivaiheen aikaiset varikoiden suunnittelutyöt käynnistyvät

HKL:n johtokunta päätti käyttää Raide-Jokerin suunnittelutehtävien hankintapäätöksessä varatun option koskien Raide-Jokerin varikoiden kehitysvaiheen suunnittelua. Johtokunta oikeuttaa HKL:n tilaamaan välivaiheen aikaisia suunnittelutehtäviä Raide-Jokerin suunnittelijaksi valitulta Ramboll Finland Oy:n, VR-Track Oy:n ja Sito Oy:n muodostamalta suunnitteluryhmältä.

Johtokunnan päätöksen taustalla on Raide-Jokeri-projektin johtoryhmän päätös  (Päätös 21.6.2017. pdf) Raide-Jokerin varikoiden kehitysvaiheen suunnittelun käynnistämisestä.

Varikoiden välivaiheen suunnittelussa varikoiden suunnittelua edistetään niin pitkälle, että urakoitsijan tultua valituksi voidaan nopeasti päättää varikkokonseptista siten, että ratkaisun tekemiseen saadaan myös urakoitsijan näkemys. Varikoiden kehitysvaiheen tavoitteena on täydentää ja tarkentaa varikkoratkaisua hankesuunnitelman mukaisiin kustannusarvioihin.

Välivaiheella tarkoitetaan allianssitoiminnan noin kolme kuukautta kestävää ajanjaksoa, jossa valittuna on ainoastaan suunnitteluosapuoli. Välivaihe päättyy urakoitsijan kilpailutuksen valmistuttua solmittavaan kehitysvaiheen allianssisopimukseen suunnittelija-, urakoitsija- ja tilaajaosapuolten kesken. Kehitysvaihe alkaa arviolta joulukuun 2017 alussa.

Optiona kuuluvien varikoiden välivaiheen aikaisten suunnittelutehtävien kustannukset ovat Raide-Jokeri-projektin arvion mukaan yhteensä enintään 522 200 euroa. Kustannukset tullaan jakamaan HKL:n ja Espoon kesken Raide-Jokeri-projektia koskevan Helsingin ja Espoon välisen yhteistyösopimuksen ehtojen hallinnollisen prosenttijaon (65 % / 35 %) mukaan. Espoo on päättänyt omalta osaltaan varikkosuunnittelusta jo aiemmin.

HKL:n johtokunnan päätöstiedote >>
Lisätietoa allianssin vaiheista >>