Raide-Jokerin työmaiden ympäristössä liikennejärjestelymuutoksia touko–kesäkuussa 2021

Raide-Jokerin rakennustöiden edetessä tehdään liikennejärjestelymuutoksia touko–kesäkuun 2021 aikana. Merkittävimpiä muutoksia ovat Keilarannan ja Kuusisaarentien risteyksen sulku Keilaniemessä ja Viilarintien sulku Tulppatien ja Kauppamyllyntien välillä Roihupellossa. Otarannan, Valimotien ja Myllärintien risteykset sekä Norrtäljentie avataan liikenteelle.

Kuva muovisesta työmaa-aidasta, jossa on Raide-Jokerin logo.
Raide-Jokerin työmaiden ympäristössä tehdään liikennejärjestelymuutoksia rakennustöiden edetessä. Kuva: Sami Perttilä.

Raide-Jokerin rakennustöistä on tehty jo hieman yli 50 prosenttia, ja rataa on valmiina 10 kilometriä 25 kilometristä. Kesän aikana rakentaminen jatkuu vilkkaana. Touko–kesäkuun 2021 aikana työmaiden läheisyydessä tehdään seuraavia isompia liikennejärjestelymuutoksia.

Keilaniemi–Otaniemi

  • Moottoriajoneuvojen kulku Kuusisaarentieltä Keilarantaan suljetaan 10. toukokuuta alkaen heinäkuun loppuun asti. Keilarantaan kuljetaan Keilaportin kautta. Myös bussilinja 555 kulkee Keilaportin kautta. Lue lisää Keilarannan liikennejärjestelymuutoksista.
  • Otarannan ja Otaniementien risteys avataan liikenteelle toukokuun alussa.

Pitäjänmäki–Maunula

  • Pitäjänmäentien, Valimotien ja Kutomotien risteys avataan liikenteelle kesäkuun alussa.
  • Haagan liikenneympyrässä ajokaistojen linjaukset muuttuvat kulkemaan osittain ympyrän keskiosan kautta 6. toukokuuta alkaen. Viikosta 19 alkaen Vihdintien rinnakkaiskadulta vasemmalle Eliel Saarisen tielle kääntyminen on kielletty, ja rinnakkaiskadulta Vihdintielle ajetaan Kauppalantien kautta. Vastaavasti Eliel Saarisen tieltä vasemmalle Vihdintien rinnakkaiskadulle ei saa kääntyä, vaan sinne ajetaan liikenneympyrän kautta. Lue lisää Haagan liikenneympyrän liikennejärjestelymuutoksista. 

Oulunkylä–Viikinmäki

  • Mestarintien ja Käskynhaltijantien risteys suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 7.6. alkaen kesäkuun loppuun asti. Sen jälkeen kääntyminen vasemmalle Mestarintieltä Käskynhaltijantielle ja idästä tultaessa Käskynhaltijantieltä Mestarintielle poistuu lopullisesti katusuunnitelmien mukaisesti.
  • Norrtäljentie avataan kaikelle liikenteelle 1.6.2021 mennessä.

Viikki–Itäkeskus

  • Myllärintien ja Viilarintien risteys avataan toukokuun puolivälissä viikolla 20.
  • Viilarintie suljetaan kaikelta liikenteeltä Tulppatien ja Kauppamyllyntien välisellä osuudella 3.5.–15.8.2021. Sulun aikana kadun pintarakenteet tehdään valmiiksi ja rakennetaan rataliittymä raitiovaunuvarikolle. Korvaavat reitit kulkevat Holkkitien kautta. Kaasutankkausasemalle pääsee kulkemaan Kauppamyllyntien risteyksestä. Lue lisää Viilarintien liikennejärjestelyistä.