Raide-Jokerin tekninen koeliikenne käynnistyi

Raide-Jokerin tekninen koeliikenne käynnistyi 1.8.2022 Roihupellon varikolta. Myöhemmin loppuvuodesta koeliikenne etenee pikaraitiotien reitillä alueittain ja vaiheittain idästä lähteen.

ArticXL-pikaraitiovaunu Roihupellon varikolla.
ArticXL-pikaraitiovaunu Roihupellon varikolla.

Kesän aikana Raide-Jokerin reitillä on saatu valmiiksi kiskot ja tehty ajojohdinasennuksen viimeisteleviä töitä sekä rakentamisen aikaisia käyttöönottotehtäviä.

Tekninen koeliikenne aloitettiin Roihupellon varikolla ArticXL -pikaraitiovaunulla sekä jo tutulla, kaupungin reiteillä liikennöivällä Artic-vaunulla. Koeliikenne aloitetaan varikolta, sillä toimintamallit ja prosessit saadaan juuri varikolla parhaiten hiottua kuntoon, ja myös vaunujen säilytys ja huolto sijaitsevat varikolla. Koeajot etenevät varikolta myöhemmin loppuvuodesta pikaraitiotien linjalle. Linjan itäpäästä edetään alueittain kohti linjan läntistä pääteasemaa Keilaniemeä.

Pikaraitiolinjan tekninen koeliikenne on jaettu kuuteen eri pituiseen alueeseen. Jokaiselle koeajoalueelle on suunniteltu vakioitu toimintatapa sekä käytännöt, miten koeajoprosessi etenee. Ensin testataan niin kutsutussa hidasajossa miten vaunu liikkuu ratainfralla. Seuraavaksi todennetaan järjestelmien, kuten esimerkiksi vaihteenohjausjärjestelmän ja liikennevalojen toiminnallisuutta. Lopulta kullakin koeliikennealueella ajetaan myös sille määriteltyä operointinopeutta.

Koeajojen aikana tiellä liikkuvien turvallisuus varmistetaan liikenteenohjaajien ja opaskylttien avulla sekä aluekohtaisella tiedottamisella.

Tavoitteena on saada järjestelmien käyttöönottotestaukset ja tekniset koeajot tehtyä kesäkuuhun 2023 mennessä. Liikennöinnin aloitus suunnitellaan yhdessä HSL:n ja liikennöitsijän kanssa.

Lue lisää siitä miten pikaratikkaa on testattu ennen teknistä koeliikennettä.