Purettu silta jatkaa elämäänsä Vantaanjoen varrella uudessa käytössä

Vanhan Maaherrantien sillan välitukina olleita paasikiviä on siirretty jokivarren poluille levähdyspaikoiksi. Penkkejä löytyy Vantaanjoen sillan lähistöltä molemmilta puolilta.

Vanha silta jouduttiin purkamaan keväällä 2021, sillä se ei olisi soveltunut pikaratikan tarpeisiin.

Raide-Jokeri-hanke pyrkii tukemaan kestävää kehitystä. Sisäisillä materiaaleilla saatiin minimoitua materiaalihävikkiä ja säilytettyä komeita paloja alueen historiaa.

Rakenteilla oleva raitiotiesilta valmistuu marraskuussa.

 

Vanhan Maaherrantien sillan paasikiviä penkkeinä polun varrella.
Vanhan sillan paasikivet odottavat istujia Vantaanjoen varrella.