Raide-Jokerin rahoitus

Raide-Jokerin infrahankkeen toteutuskustannuksista on tälläkin blogipalstalla jo kirjoitettu, mutta kokonaisuus hankkeen rahoituksen taustalla saattaa olla monelle epäselvempi yhtälö. Lähtökohtana sille, että Helsinki ja Espoo ovat koko hankkeeseen päättäneet ryhtyä, ovat tietysti yhteiskunnalliset hyödyt ja kaupunkien kehittäminen. Tässä tekstissä avataan hieman rahoitukseen liittyviä konkreettisia sopimuksia Raide-Jokerin taustalla. Sopimukset menevät osin ristiin muodostettujen hankkeiden kustannusten kanssa, joten hankkeen parissa työskentelevänäkin saa pitää jatkuvasti mielensä virkeänä, jotta asiat eivät menisi sekaisin.

Raide-Jokerin kustannukset voidaan karkeasti jakaa neljään osaan: infrahankkeen (radan) kustannukset, ratainfran ylläpitokustannukset, liikennöintikaluston ja varikon kustannukset sekä itse liikennöintipalvelun tuottamisen kustannukset. Myös rahoituksen lähteet voidaan jakaa neljään osaan: kuntien suorat korvaukset infraan, HSL:n kuntaosuudet, matkalipputulot sekä infrahankkeen valtionavustus.

Big Roomissa työskentelevä allianssi suunnittelee tällä hetkellä Raide-Jokerin 25 kilometriä pitkää ja hankesuunnitelman mukaan 275 M€ maksavaa rataa. Radan osalta kyse on ns. infrasopimuksen perusteella Espoon ja Helsingin vastuulla olevasta joukkoliikenneinfrastruktuurista. Sopimuksen mukaan HSL maksaa radan poisto- ja pääomakuluista 50 %, kunhan se aikanaan otetaan käyttöön. HSL taas kerää omat tulonsa tätä varten matkustajien matkalipputuottoina ja kuntien maksamina HSL:n kuntaosuuksina, eli joukkoliikenteen subventiona. Toiset 50% ratainfran poistoista ja pääomakuluista maksetaan suoraan Espoon ja Helsingin omista kassoista. Rakentamisen aikaiset pääoman kustannukset lasketaan mukaan hankkeen päälle ja tulevat lopuksi maksetuksi tällä samalla periaatteella. Ratainfran ylläpito taas kustannetaan infrasopimuksen mukaisesti täysimääräisenä HSL:n korvaamana.

Lisäksi ratainfran toteuttamiseen kohdistuu valtion Espoolle ja Helsingille antama suora 84 miljoonan euron avustus, joka perustuu valtion ja kaupunkien väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukseen (MAL). Tämä avustus vähentää suoraan kuntien itse rahoittamia ja HSL:n infrasopimuksella rahoitettuja radan kustannuksia.

Big Roomin allianssi suunnittelee lisäksi Roihupeltoon sijoitettavaa Raide-Jokerin varikkoa. Varikon kustannukset jakautuvat kiinteistön ja tuotantovälineiden (nosturit, sorvit jne.) kustannuksiin sekä varikon infran (rata ja sähkönsyöttö) kustannuksiin. Näistä radat ja sähkönsyöttö kuuluvat em. infrasopimuksen piiriin, ja kustannukset jakaantuvat puoliksi HSL:n ja kaupungin kesken. Varikkokiinteistön ja tuotantovälineiden kustannukset taas kuuluvat liikennöinnin tuottamisen kustannuksiin ja maksetaan HSL:n tekemän liikennöintisopimuksen tai muun vuokrasopimusten kautta. Liikennöitsijää ja sopimusmuotoa ei Raide-Jokerille ole kuitenkaan vielä valittu, ja siten rahoituskuviokin on vielä auki. Varikko tulee kuitenkin Helsingin omistukseen.

Raide-Jokerille ollaan tietysti myös hankkimassa kalustoa, jonka hankinta- ja käyttökustannukset sekä liikenteen tuotannon kustannukset (mm. kuljettajat) kuuluvat liikennöinnin tuottamisen ja siten liikennöintisopimuskuvion piiriin. HSL puolestaan maksaa nämä matkalipputuloina ja kaupunkien maksuosuuksien (subvention) kautta kerättävillä tuloilla. Tällä hetkellä HSL:n kautta maksetuista kuluista karkeasti puolet katetaan matkalipputuloilla ja puolet kuntaosuuksilla. Mikäli tämä suhde ja nykyiset sopimukset ovat voimassa myös Raide-Jokerin aloittaessa, voidaan arvioida, että Raide-Jokerin radasta n. 17,5 % maksetaan lopulta matkalipputuloilla ja loput valtion sekä kaupunkien kassasta tavalla tai toisella. Kalustosta, varikosta ja liikenteen tuottamisesta taas matkalipputuloilla katetaan noin puolet.


Artturi Lähdetie
Kirjoittaja on HKL:n infra- ja kalustoyksikön johtaja.

3 kommenttia “Raide-Jokerin rahoitus

  1. Jyri Linna sanoo:

    No, jopas pomppasi! 11milj. € / kilometri rata maksaa+asemat ym,ym. Lähestytään metroradan kustannuksia ”raide-jokerin”kohdalla. Ja pitää muistaa tämä radan kustannus kertoa ainakin kahdella”yllättävien” unohtuneiden asioiden hoitamiseksi. Toivottavasti rata olisi sellaiseksi rakennettu,että junien akseliväli on sopiva. Hyvä olisi muistaa,että asuntoalueiden läpiajoliikenteen nopeus ei voi olla vauhdikasta ja onko koko raideliikenne edes älykästä näin suunnitella.

  2. Johan Pomppas II sanoo:

    Länsimetro ja sen jatke, yhteensä 21 kilometriä, maksavat n. 2,2 miljardia, eli 110 M€/ km. Pilkku on eri paikassa.

  3. helsinginkaupunki sanoo:

    Länsimetron ja Raide-Jokerin rahoituksessa sovelletaan periaatteessa samoja sopimuksia, mutta yksityiskohdat toki ovat erilaisia monessa kohtaa johtuen ihan teknisistä eroista metron ja raitiotien välillä. Länsimetron ensimmäisen vaiheen kustannuksiksi on ilmoitettu 1186 miljoonaa ja jatkeen osalta 1159 miljoonaa sisältäen Sammalvuoreen tehtävän varikon kustannukset.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *