Raide-Jokerin pohjatutkimuksia tehdään Espoossa ja Helsingissä

Raide-Jokerin radan ja sen varikon pohjatutkimuksia, kalliotutkimuksia ja mittauksia tehdään kevään 2018 aikana eri puolilla hankealuetta. Pohjatutkimuksilla tutkitaan tarkemmin rakentamisolosuhteita ja mahdollistetaan muun muassa pohjavesiolosuhteiden seuraaminen rakentamisen aikana.

Työt toteutetaan pääsääntöisesti arkisin klo 7–17 välillä. Tutkimuksia tekevät allianssikumppanit Ramboll Finland Oy ja VR Track Oy sekä Geotek Oy. Töistä ei aiheudu merkittävää meluhaittaa.

Laajalahti

Espoon Laajalahdessa Lahdenpohjanraition ympäristössä tehdään pohjatutkimusten valmistelevia töitä helmikuussa viikkojen 7 ja 8 aikana. Varsinaiset kairaustyöt alkavat helmikuun puolivälissä ja jatkuvat noin maaliskuun puoliväliin asti. Töistä vastaa Geotek Oy.

Pajamäki ja Pitäjänmäki

Pajamäen Patterimäen puistossa tehdään kairaustöitä ja pohjavesiseurantaputkien asentamista helmikuun lopusta noin huhtikuun puoliväliin asti.

Pitäjänmäessä Takkatien itäpuolella tehdään maaliskuun aikana kairauksia, joilla selvitetään maakerrosrajoja ja kalliopintaa. Molemmista töistä vastaa Geotek Oy.

Pirkkola

Pirkkolantien ja Pirjontien ympäristössä tehdään pohjatutkimuksia noin maaliskuun puolivälistä huhtikuun loppuun saakka. Työt aiheuttavat myös jonkin verran liikennejärjestelyjä, kun kevyen liikenteen väyliä ja kaistoja joudutaan väliaikaisesti kaventamaan. Töistä vastaa VR Track Oy.

Oulunkylä–Viikki

Maaherrantien läheisyydessä välillä Oulunkylä–Viikki tehdään pohjatutkimuksia ja mittauksia helmi-maaliskuussa. Työt voivat aiheuttaa myös väliaikaisia kaistojen kavennuksia. Tutkimukset tehdään siltakohteiden yhteydessä: Otto Brandtien tien ja Maaherrantien risteyksessä, Tulvaniitynpolun ja Maaherrantien risteyksessä sekä Maaherrantien ja Lahdenväylän risteyksessä. Lahdenväylän ja Maaherrantien risteyksessä töitä tehdään myös yöaikaan. Töistä vastaa VR Track Oy.

Roihupelto

Raide-Jokerin tulevan varikon läheisyydessä Roihupellossa tehdään pohjatutkimuksia, jotka alkavat helmikuussa viikolla 8 ja jatkuvat noin maaliskuun loppuun asti. Töistä vastaa Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja antavat:

Geotek Oy: Esa Ärmänen, 040 732 1999, esa.armanen@geotek.fi
VR Track: Jyri Erkkilä, 040 8664 797, jyri.erkkila2@vr.fi
Ramboll Finland Oy: Fredrik Winqvist, 050 584 9132, fredrik.winqvist@ramboll.fi