Raide-Jokerin louhintatyöt Vartiokylän Viilarintiellä aloitetaan syyskuun alussa

Herttoniemi-seura on hakenut Viilarintien louhinnoille toimenpidekieltoa, koska alueella sijaitsee jääkauden aikana syntynyt hiidenkouru. ELY-keskus toteaa 19.8.2019 päivätyssä päätöksessään, ettei perusteita toimenpidekiellolle ole. Maanomistaja ei ole nimennyt kyseistä hiidenkourua luonnonmuistomerkiksi, eikä sitä ole rauhoitettu.

Hiidenkourut eivät ole tavattoman harvinaisia muistoja jääkaudesta, kerrotaan Helsingin yliopistolta, mistä otettiin yhteyttä Raide-Jokeri-allianssiin hiidenkouruasian noustua julkisuuteen. Kyseinen hiidenkouru sijaitsee Helsingin kaupungin omistamalla maalla, eikä se ole ainoa laatuaan pääkaupunkiseudulla tai Helsingissä.

– Meillä on koko Suomessa paljon upeita kalliomuodostelmia, jotka ovat tietysti useimmiten kuntan eli metsänpohjan kasvillisuuden peitossa, eivätkä siten helposti havaittavissa. Usein juuri näin rakennustöiden yhteydessä muodostelmia löydetään, ja silloin ne ovat tietysti nähtävissä vain vähän aikaa, kertoo ympäristögeologian dosentti Seija Kultti.

Hiidenkourujen tai muiden kalliomuodostelmien sijainteja ei ole koko Suomessa kovin laajalti tai järjestelmällisesti kartoitettu, mutta Helsingin alueella olevista arvokkaista geologisista kohteista löytää lisätietoa esimerkiksi  Helsingin kaupungin Ympäristökeskuksen julkaisuta. Lue lisää geologisista kohteista täältä (pdf).

– Upeita hiidenkouruja voi nähdä esimerkiksi Uutelassa tai Nuuksiossa. Luontokeskus Haltiasta tai kahvila Kampelasta ei tarvitse kävellä montakaan sataa metriä löytääkseen hiidenkouruja, Kultti kertoo.

Digiloikka-hankkeen myötä Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen osasto on alkanut kerätä erilaisista kalliomuodostelmista ja muista Suomen geologisista kohteista digitaalista arkistoa, joka saadaan verkkoon mahdollisesti jo lähiaikoina. Myös Viilarintien hiidenkourusta on tehty tallenne, joka mahdollistaa hiidenkourun ihailun virtuaalisesti vielä pitkänkin ajan kuluttua. Lisäksi Kultti opiskelijoineen aikoo tutkia tarkemmin Viilarintien ympäristöä, sillä se on otollinen paikka löytää lisää hiidenkouruja ja muita jääkauden muistomerkkejä, jotka vielä ovat piilossa kuntan alla.

Raide-Jokerin rakennustyöt Viilarintiellä alkavat syyskuun ensimmäisellä viikolla louhinnoin, jotka kestävät arviolta maaliskuun 2020 puoleenväliin. Työt alueella etenevät aikataulussaan.