Raide-Jokerin koeajot siirtyvät Pohjois-Haagan ja Pajamäen välille

Raide-Jokerin tekniset koeajot siirtyvät tammikussa Pohjois-Haagan ja Pajamäen väliselle alueelle. Koeajoja suoritetaan alueella yksittäisinä päivinä tammikuun aikana.

Kolmas koeajoalue sijoittuu Pohjois-Haagan ja Pajamäen välille. Turkoosit pisteet ovat pysäkkejä.

Koeajojen rakenne alueella on samanlainen kuin ensimmäisellä ja toisella koeajoalueella. Ensin suoritetaan maastokatselmus ja sen jälkeen hidasajot. Tämän jälkeen vuorossa on erilaisia teknisiä testejä, joilla varmistetaan esimerkiksi liikennevalojen ja vaihteenohjausjärjestelmän toimivuus. Koeajoihin kuuluvat myös operointinopeusajot, sekä hämäräajot.

Tekninen koeliikenne on jaettu kuuteen eri pituiseen alueeseen, jotka toteutetaan idästä kohti länttä. Koeajovaunut ajetaan aina testipäivän päätteeksi Roihupellon varikolle, joten koeajopäivinä vaunut liikkuvat aina myös jo suoritetulla koeajoalueella. Neljäs koeajoalue ulottuu Pajamäen tunnelilta Alberganesplanadille. Siellä koeajot alkavat suunnitelmien mukaan helmikussa 2023.

Tavoitteena on saada koko reitin järjestelmien käyttöönottotestaukset ja tekniset koeajot tehtyä kesäkuuhun 2023 mennessä. Raide-Jokeri on hankkeen rakennusaikainen työnimi, mutta kun matkustajaliikenne aikanaan alkaa, asiakkaita kuljettaa pikaratikka 550. Liikennöinnin aloitus suunnitellaan yhdessä HSL:n ja Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa.

 

Koeajojen aikana tiellä liikkuvien turvallisuus varmistetaan liikenteenohjaajien ja opaskylttien avulla

Koejaoista varoittava kyltti
Koejaoista varoittava kyltti

Koeajoalueelle asennetaan koeliikenteestä varoittavia kylttejä ja ajoalueella on liikenteenohjaajia, jotka varmistavat tienkäyttäjien turvallisuuden.

Koeajojen käynnistyessä tulevat käyttöön myös jalankulkijoille uudentyyppiset ylityspaikat, jotka poikkeavat suojateistä, ja jotka tunnistaa vaaleanruskeasta väristä. Ylityspaikoissa raitiovaunulla on etuajo-oikeus toisin kuin suojateillä.

Koeajojen aikana liikennevalot otetaan reitillä käyttöön. Liikennevalo-ohjatuissa ylityspaikoissa toimitaan liikennevalojen mukaisesti.

Raitiotien ajojohtimiin on kytketty jännite. Jännite on päällä kaikissa reitille jo asennetuissa ajolangoissa.