Raide-Jokerin kaluston hankinta etenee – myös HSL kannattaa Artic-vaunuja

Helsingin seudun liikenne (HSL) hyväksyy Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) aikeet hankkia Raide-Jokeri-pikaraitiotielinjan vaunut niin kutsutun Artic-option mukaisesti. Vaunujen valmistaja on siis sama kuin Helsingin tätä nykyä uusimmissa raitiovaunuissa, jotka ovat osoittautuneet hyvin toimiviksi. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi HKL:n esittelemän hankesuunnitelman syyskuun lopussa.

HKL saa oikeuden neuvotella 29 raitiovaunun tilaamisesta Transtech Oy:ltä. Vaunuilla olisi mahdollista ajaa myös Helsingin muulla raitioverkolla. Vaunut ovat noin 35 metriä pitkiä, ja niitä voi ajaa molempiin suuntiin.

HKL on arvioinut hankinnan kokonaiskustannuksiksi enintään 107,9 miljoonaa euroa. Summa sisältää itse vaunujen lisäksi varaosavaraston hankinnan, vaunujen toimitusaikaisen rahoituksen korkokustannukset, varautumisen mahdollisiin lisä- ja muutostöihin ja HKL:n omat hankintaprojektin kustannukset.

Jotta Artic-optiosta saadaan täysi hyöty irti, Raide-Jokerin toteutushankkeessa on syytä selvittää yhteysraiteen rakentamista Raide-Jokerin ja nykyisen raitiotieverkon välille, esimerkiksi Oulunkylästä Käpylään. Näin Raide-Jokerilla kulkevien vaunujen kunnossapitoon voitaisiin käyttää myös Koskelan varikkoa.

Vaunujen muotoilusta, värityksestä ja varustelusta vastaa HSL yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa. Vaunujen ja pikaraitiotien ilmeessä otetaan huomioon HSL:n määrittelemät seudullisen pikaraitiotieliikenteen brändäys- ja palvelutavoitteet. Ne valmistellaan loppuvuoden 2016 aikana.

Raide-Jokeri on pikaraitiotielinja, joka kulkee Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen. Se korvaa nykyisen runkobussilinja 550:n 2020-luvun alussa.