Helsingin ja Espoon yhteistyösopimusta radan rakentamisesta käsiteltiin kaupunginhallituksissa

Helsingin ja Espoon välistä yhteistyösopimusta koskien Raide-Jokeri-linjan suunnittelua ja toteuttamista käsiteltiin maanantaina 24.10. Helsingin ja Espoon kaupunginhallituksissa. Helsingissä sopimus hyväksyttiin ja Espoossa asia jäi pöydälle. Sopimukselle tarvitaan hyväksyntä molemmilta kaupunginhallituksilta. Seuraava Espoon kaupunginhallituksen kokous on 7.11. Sopimusta on valmisteltu HKL:n ja Espoon yhteistyönä. Yhteistyösopimuksessa sovitaan radan infrastruktuurin käytännön toteuttamiseen sekä hankkeen osakokonaisuuksien koordinointiin liittyvistä asioista.

Helsingin kaupunginhallituksen päätöstiedote>>

Espoon kaupunginhallituksen pöytäkirja >>