Raide-Jokerin hankesuunnitelma valmis päätöksentekoon

Raide-Jokerin hankesuunnitelma on valmistunut. Hankesuunnitelmassa määritellään raitiotien ja pysäkkien sijainti sekä tarvittavat muutokset katuihin. Siinä on myös selvitetty hankkeen kustannukset ja vaikutukset.

Helsinki ja Espoo päättävät hankkeen etenemisestä tänä keväänä. Jos molemmat kaupungin päättävät jatkaa hankkeen valmistelua, aloitetaan yksityiskohtaisempien toteutussuunnitelmien laadinta. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa HLJ 2015:ssä Raide-Jokerin rakentaminen on esitetty aloitettavaksi ennen vuotta 2025.

– Raide-Jokeri tuo uuden raideyhteyden Espooseen ja kytkee toisiinsa Länsimetron sekä ranta- ja kehäradat mahdollistaen sujuvan raideyhteyden muun muassa lentoasemalle, sanoo Espoon liikennesuunnittelupäällikkö Markku Antinoja.

Raide-Jokeri on toteutuessaan Helsingin seudun ensimmäinen pikaraitiotie. Se on suunniteltu kulkevaksi pääosin omalla väylällään erillään muusta liikenteestä, millä varmistetaan raitiovaunujen nopea ja häiriötön kulku. Nopeaa kulkua edistettäisiin myös liikennevaloetuisuuksilla sekä muita raitiolinjoja pitemmillä pysäkkiväleillä. Raide-Jokerin keskimääräinen pysäkkiväli olisi noin 800 metriä. Rataa liikennöitäisiin uusilla, korkealuokkaisilla raitiovaunuilla.

Raide-Jokeri korvaisi nykyisen runkobussilinjan 550. Runkolinjan siirtäminen raiteille mahdollistaa kasvavien matkustajamäärien kuljettamisen tulevaisuudessa. 550 on jo nyt Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja. Linjalla on päivittäin noin 40 000 matkustajaa, ja linjan bussit jonoutuvat ruuhka-aikoina.

– Raide-Jokeri parantaa merkittävästi seudun poikittaisen joukkoliikenteen palvelutasoa ja luotettavuutta. Se mahdollistaa myös merkittävän määrän uusia asuntoja nopean raideyhteyden varteen, sanoo toimistopäällikkö Heikki Hälvä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Raide-Jokerin linjan varteen suunnitellaan uutta asunto- ja työpaikkarakentamista muun muassa Myllypuroon, Roihupeltoon, Viikkiin, Oulunkylään, Maunulaan, Haagaan, Pitäjänmäkeen, Perkkaalle, Otaniemeen ja Keilaniemeen.

Suunnitteilla olevat asemakaavat ovat tuomassa Raide-Jokerin varrelle jo lähivuosina asuntoja yli 6 000 uudelle asukkaalle Helsingissä ja yli 4 000:lle Espoossa. Pidemmällä aikavälillä Raide-Jokerin varsi tulee tiivistymään entisestään. Helsingin valmisteilla oleva uusi yleiskaava mahdollistaa kotien rakentamisen linjan läheisyyteen kymmenille tuhansille uusille kaupunkilaisille.

Hankesuunnitelmassa Raide-Jokerin rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 275 miljoonaa euroa.

Raide-Jokerista on saatu myös alustavat tiedot hankearvioinnista, jossa verrataan hankkeen yhteiskuntataloudellisia hyötyjä ja kustannuksia. Arvioinnissa hankkeen hyöty-kustannussuhteeksi saatiin 0,7 eli hankkeen yhteiskuntataloudelliset hyödyt ovat rahassa mitattuna 70 prosenttia sen kustannuksista. Hankearviointi on tehty Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. Arviointi ei huomioi esimerkiksi raitiotien vaikutusta tonttimaan arvonnousuun tai yhdyskuntarakenteen tiivistymisen tuomia hyötyjä täysimääräisesti. Myöskään joukkoliikenneyhteyden parantunutta luotettavuutta ei laskelmissa oteta täysin huomioon.

Raide-Jokeri pähkinänkuoressa

  • Reitti: Itäkeskus–Viikki–Oulunkylä–Maunula–Haaga–Pitäjänmäki–Leppävaara–Laajalahti–Otaniemi–Keilaniemi
  • Radan pituus on 25 km, josta Helsingissä 16 km ja Espoossa 9 km
  • Pysäkkejä 33
  • Vuoroväli 5–10 minuuttia
  • Matkanopeus noin 25 km/h eli 5 km matka taittuu 12 minuutissa
  • Linjalla ennustetaan olevan 102 000 matkustajaa arkivuorokaudessa vuonna 2040
  • Varikot Roihupellossa ja Laajalahdessa

Uudet raportit