Raide-Jokeria rakennetaan Leppävaarassa vilkkaan kaupunkiympäristön keskellä

Yksi haastavimpia suunnittelukohteita Raide-Jokerin reitillä on ollut Leppävaara, jossa asuu noin 72 000 ihmistä. – Leppävaara on urbaanein alue Raide-Jokerin varrella Espoossa, kertoo alueen suunnittelusta vastaava  Simo Koivuniemi. – Pikaraitiotie tukeekin alueen ja sen maankäytön kehittämistä monin tavoin. Allianssin suunnittelijat varmistavat, että uusi pikaraitiotie istuu olemassa olevaan kaupunkiympäristöön ja täydentää sujuvaa joukkoliikennettä pääkaupunkiseudulla.

Rakentaminen on tiiviissä kaupunkiympäristössä haastavaa, ja siksi kauppakeskuksen ja muiden alueen toimijoiden kanssa on tehty yhteistyötä koko hankkeen ajan. – Esimerkiksi Leppävaarankadun rakentaminen ajoitettiin niin, ettei se häirinnyt Kauppakeskus Sellon joulumyyntiä, Koivuniemi sanoo. – Rakentaminen ei saa haitata liikaa alueen elämää.

Liikenteelliset järjestelyt on mietitty tarkkaan. – Kaupunkiliikenteen pitää sujua tasapuolisesti kaikkien näkökulmasta, toteaa Leppävaaran alueen pääsuunnittelija Joonas Pirhonen. Leppävaaran aseman yhteyteen tulevalle raitiotiepysäkille tulevat kattavat matkustajainfot, lippuautomaatit ja opasteet myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

Ratikka on Sellon päädyssä vankan kansirakenteen päällä

Leppävaaran suuret jalankulku- ja ajoneuvoliikennemäärät huomioidaan kaikissa rakentamisvaiheissa. Uutena liikennejärjestelmänä Raide-Jokeri myös sovitetaan yhteen valmiin kaupunkialueen katu- ja viherympäristön sekä kunnallistekniikan, kuten vesihuoltolinjojen kanssa.

– Haasteena on löytää järkevät paikat uudelle ja raitiotien takia muualle siirrettävälle vanhalle tekniikalle. Tilaa on kaduilla ja erityisesti olemassa olevan kansirakenteen päällä rajallisesti, Pirhonen sanoo.

Alberganpromenadin kansirakenneosuus on itsessään alueen vaativimpia kohteita. Lisäksi kansirakenteen päällä olevaan ahtaaseen tilaan on mahduttava kunnallistekniikkaa, pysäkkien ja kulkuluiskan katoksien perustukset sekä raitiotien rakenteet. – Myös sähköradan ajojohdinpylväät vaativat suuret ja vahvat perustukset.

Kansirakenteen lisäksi Sellon ja Panorama Towerin väliin tulee myös erikoinen portaalirakenne. – Sen varaan ripustetaan uudet katokset ja ajojohtimet, Pirhonen sanoo.

Havainnekuva Leppävaaran pysäkin kohdalta, kauppakeskus Sellon ja Panorama Towerin välistä.
Raide-Jokeri kulkee Alberganpromenadia kauppakeskuksen ja toimistorakennuksen välissä. Kohdalle tulee Leppävaara-niminen pysäkki.

Asema-alue suunnitellaan selkeäksi ja esteettömäksi

Visuaalisuus ja viihtyisyys ovat tärkeitä arvoja kaikissa kaupunkiympäristöissä. Leppävaaran asema-alueella korostuu toiminnallinen selkeys. Kaupunkikuvalliset linjat on mietitty huolella, jotta arkkitehtuurin muotokieli pysyy riittävän yksinkertaisena.

– Visuaalinen kokonaisuus rakentuu Leppävaarassa suurten lasikatosten varaan, joilla katetaan raitiotien pysäkit ja pohjoinen kulkuluiska, kertoo arkkitehti Jari Mäkynen. Hän vastaa Raide-Jokeri-allianssin kaupunkikuvallisen suunnittelun koordinoinnista.

Asema-alueella infrarakentamisen arkkitehtuuri pidetään selkeänä, jottei se kilpaile huomiosta rakennusten kanssa. – Ympäristön lukemisen pitää olla helppoa. Silloin ihmismassat liikkuvat sujuvasti oikeaan suuntaan ja tavoiteltu paikka löytyy, vaikka alue ei olisi kulkijalle ennestään tuttu.

Vilkkailla terminaalialueilla on korkeat esteettömyys- ja turvallisuusvaatimukset. Erityisryhmät huomioidaankin koko Raide-Jokerin linjalla. – Esimerkiksi pysäkkikorokkeiden ja portaiden sulanapitojärjestelmä varmistaa turvallisen käytettävyyden ympäri vuoden, Mäkynen sanoo.

Raide-Jokeri tulee vähentämään pääkaupunkiseudun liikenteen päästöjä, ja kestävää ajattelua on noudatettu myös suunnitteluvalinnoissa. – Vanhan kävelykadun luonnonkivilaatat tullaan hyödyntämään uuden terminaalialueen pysäkkikorokkeissa ja kävelyalueilla, Mäkynen kertoo. – Samalla pidämme yllä alueen henkeä.

 

Teksti on julkaistu ensin Rambollin verkkosivuilla.