Schktning på Sockenbackavägen i juni–juli

I korsningen mellan Sockenbackavägen och Smedjevägen utförs schaktning för nya vattenledningar. Schaktning är nödvändigt för nya vattenledningar. Arbetet planeras att börja onsdagen den 24 juni och tar ungefär tre veckor.

Brytning av berg, sprängningar och lasting av stenmaterial orsakar kraftig buller i närområdet. Sprängningar utförs cirka 3–5 per dag. Under sprängningarna gång- och cykeltrafik stannas för ett par minuter åt gången.

Installering av Sockenbackavägs första spår börjas vid Smedjebackavägen och Smedjevägen i juli. Det blir eventuellt nödvändigt att utföra arbeten för montering av spårvägen på nätterna. Vi meddelar alltid invånarna på förhand ifall nattarbete utförs.