Schaktning på Sockenbackavägen från fredagen den 30 april 2021 för en månad

På Sockenbackavägen utförs bergbrytning för nya vattenförsörjningsledningar i området mellan Kornettvägen 6 och Gjuterivägen 1. Bergborrning börjas onsdagen den 28 april och sprängningar görs från fredagen den 28 april 2021. Bergbrytning utförs under en månad, men inte dagligen.

Sprängningar utförs cirka 2–8 per dag, och förvarnas av med en ljudsignal. En del av bergbrytning utförs genom kilning. Kilning innehåller bergborrning men inga sprängningar.

Borrning av berg, sprängningar och lasting av stenmaterial orsakar buller i närområdet.

Vi beklagar olägenheter på grund av bygget!