Pitäjänmäentiellä louhintaa helmi–maaliskuun 2021 vaihteessa

Pitäjänmäentiellä louhitaan kalliota Silmupolku 1 ja Pitäjänmäentie 20 kohdalla. Louhinta alkaa viikon 8 alussa (22.2. alkava viikko) ja kestää noin kaksi viikkoa.

Kallion porauksesta ja räjäytyksistä sekä kiviaineksen lastauksesta aiheutuu melua lähiympäristöön. Räjäytyksiä tehdään 1–3 kappaletta päivässä, mutta ei joka päivä.

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä!