Bergbrytning på Sockenbackavägen i skiftet av februari–mars 2021

På Sockenbackavägen utförs bergbrytning vid Knoppstigen 1 och vid Sockenbackavägen 20. Brytning inleds i början av vecka 8 (som börjar 22.2) och tar cirka två veckor.

Brytning av berg, sprängningar och lasting av stenmaterial orsakar kraftig buller i närområdet. Sprängningar utförs cirka 1–3 per dag, men inte alla dagar.

Vi beklagar olängenheter på grund av bygget!