Pirkkolassa, Maunulassa ja Patolassa siirretään putkia asuntorakentamisen alta

Pirkkolassa, Maunulassa ja Patolassa siirretään kunnallisteknisiä putkia ja johtoja asuntorakentamisen alta. Työ alkaa helmikuun alussa Pirkkolantieltä ja etenee maaliskuussa Pirjontielle ja myöhemmin tänä vuonna Suursuonlaitaan ja edelleen Patolaan. Raide-Jokeri-allianssi vastaa Pirkkolantiellä ja Pirjontiellä tapahtuvien johtosiirtojen urakoinnista.

Pirkkolantien, Pirjontien ja Käskynhaltijantien varteen on suunniteltu uutta asuinrakentamista ja Suursuonlaitaan uusi päiväkoti. Uusi rakentaminen edellyttää putkien ja johtojen siirtämistä paikkaan, jossa niiden käyttö ja huolto on jatkossakin mahdollista. Muun kunnallistekniikan ohella siirretään myös maakaasun siirtoputkea, jotta suojaetäisyydet uusiin rakennuksiin täyttyvät.

Pirkkolantien ja Pirjontien liikenne siirtyy poikkeusreitille

Rakennustyöt sulkevat Pirkkolantien moottoriajoneuvoilta Metsäpurontien ja Maunulantien välillä maaliskuusta alkaen. Korvaava reitti kulkee Metsäpurontien kautta. Tontille ajo on kuitenkin mahdollista suljetulla osuudella. Työt aiheuttavat pienehköjä muutoksia myös jalankulun ja pyöräliikenteen reitteihin.

Joukkoliikenne katkeaa kokonaan Pirjontiellä ja Pirkkolantiellä Pakilantien ja Metsäpurontien välisellä osuudella 4. maaliskuuta alkaen. Tämän vuoksi katuosuutta kulkeva runkobussilinja 550 sekä bussilinjat 52 ja 552 siirtyvät kulkemaan poikkeusreittiä Metsäpurontien kautta. Linja 51 siirtyy poikkeusreitille, joka ei kulje Maunulan ja Pirkkolan kautta. Lisäksi linjan 63 Pirkkolan reittiosuus jää ajamatta. Tarkat tiedot bussien poikkeusreiteistä kerrotaan osoitteessa www.hsl.fi helmikuun aikana.

Metsäpurontien kiertotie on johto- ja putkisiirtojen takia käytössä kesään 2020 asti. Liikenteen poikkeusjärjestelyt alueella jatkuvat tämänkin jälkeen, jos Raide-Jokerin raitiotien rakentaminen alkaa kesällä 2019. Tämä edellyttää, että Helsingin ja Espoon valtuustot hyväksyvät Raide-Jokerin lopullisen kustannusarvion.

Pirkkolantien ja Suursuonlaidan varresta joudutaan kaatamaan joitakin puita rakennustöiden alta. Johtosiirtoja tehdään myös Haaganpuron kohdalla. Työt tehdään niin, ettei purolle tai sen taimenkannalle aiheudu haittaa rakentamisesta.

Kaikki kunnallistekniikan siirtoon liittyvät työt ovat valmiita syksyllä 2020. Töistä vastaa Helsingin kaupunki. Tietoa työstä on koottu verkkosivuille osoitteeseen hel.fi/johtosiirrot.

Lisää aiheesta:

Karttakuva työalueesta ja aikataulusta (pdf)
Hankkeen verkkosivu